Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4697/BTP-HCTP về thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký và giấy bán, tặng, cho xe của cá nhân do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 4697/BTP-HCTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 07/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4697/BTP-HCTP
V/v chứng thực chữ ký và giấy bán, tặng, cho xe của cá nhân

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã nhận được phản ánh của các địa phương, báo chí về những vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký theo Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực giấy bán, tặng, cho xe cá nhân theo Thông tư số 75/2011/TT-BCA ngày 17/11/2011 của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung điểm 3.1.7, khoản 3, Điều 7 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe. Để các quy định về chứng thực được thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất trong toàn quốc, Bộ Tư pháp hướng dẫn vấn đề này như sau:

1. Thủ tục chứng thực chữ ký

Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP thì thủ tục chứng thực chữ ký được thực hiện như sau: "Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực" (Khoản 2, Điều 17). Tuy nhiên, theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương được ban hành theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ thì những thủ tục hành chính liên quan đến người dân trong đó có thủ tục chứng thực chữ ký phải được thực hiện theo cơ chế này.

Để bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh quy định về thủ tục chứng thực chữ ký, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, thì việc chứng thực chữ ký có thể được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo cách thức như sau: cán bộ, công chức chỉ tiếp nhận, kiểm tra yêu cầu chứng thực và hẹn người có yêu cầu chứng thực về thời điểm trả kết quả. Tại thời điểm trả kết quả, người có yêu cầu chứng thực chữ ký sẽ ký trước mặt người thực hiện chứng thực; người thực hiện chứng thực ký chứng thực và trả kết quả cho người có yêu cầu chứng thực.

2. Chứng thực giấy tờ bán, tặng, cho xe của cá nhân

Theo Điều 1 của Thông tư số 75/2011/TT-BCA thì: "Giấy bán, tặng, cho xe của cá nhân phải có chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật".

Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì việc bán, tặng, cho xe của cá nhân là một giao dịch dân sự. Do đó, giấy bán, tặng, cho xe của cá nhân là hợp đồng dân sự và được chứng nhận tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với hợp đồng giao dịch có giá trị dưới 50 triệu.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, thì việc chứng thực hoặc công chứng giấy bán, tặng, cho xe của cá nhân có thể được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 8 của Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Theo đó, thẩm quyền chứng thực giấy tờ này có thể được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã đối với những huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Tư pháp căn cứ vào tình hình thực tiễn về nhân sự, cơ sở vật chất, sự phát triển của tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đảm bảo yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và an toàn pháp lý cho các giao dịch, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Bộ Tư pháp để kịp thời hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đinh Trung Tụng (để biết);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ HCTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hồng Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4697/BTP-HCTP về thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký và giấy bán, tặng, cho xe của cá nhân do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.950
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231