Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2618/BTP-HCTP về việc hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và thu phí công chứng do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 2618/BTP-HCTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Trần Thất
Ngày ban hành: 19/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2618/BTP-HCTP

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Văn phòng công chứng Miền Bắc

Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 01/CV-VPCC ngày 21/ 7/2008 của Văn phòng công chứng Miền Bắc về việc hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và thu phí công chứng. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Luật công chứng năm 2006 thì Văn phòng công chứng và Phòng công chứng công chứng đều là tổ chức hành nghề công chứng. Do đó, Văn phòng công chứng và Phòng công chứng công chứng đều bình đẳng khi hành nghề công chứng. Vì vậy, Văn phòng công chứng cũng sử dụng các mẫu phiếu, hợp đồng, văn bản, sổ công chứng, lời chứng ... theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Điều 7 của Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/1/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng quy định về phí công chứng như sau: mức thu phí công chứng được áp dụng thống nhất đối với Phòng công chứng công chứng và Văn phòng công chứng. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng phí công chứng. Căn cứ quy định tại Điều 7 của Nghị định số 02/2008/NĐ-CP nêu trên, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng. Sau khi Thông tư liên tịch này được ban hành sẽ là cơ sở pháp lý để Văn phòng công chứng thu phí công chứng và thay thế Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực. Do vậy, trước mắt, Văn phòng công chứng thu phí công chứng theo mức thu quy định tại Thông tư liên tịch số 93 nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Thứ trưởng Hoàng Thế Liên (báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ HCTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Trần Thất

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2618/BTP-HCTP về việc hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và thu phí công chứng do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.584

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155