Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2604/BTP-BTTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đỗ Hoàng Yến
Ngày ban hành: 19/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2604/BTP-BTTP
V/v cấp thẻ công chứng viên và rà soát, thống kê các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tiếp tục triển khai thực hiện Luật công chứng, hiện nay Bộ Tư pháp đang tiến hành việc cấp Thẻ công chứng viên mới theo quy định của Luật công chứng và rà soát, thống kê, lập Danh mục tên gọi các tổ chức hành nghề công chứng phục vụ việc tin học hóa hoạt động quản lý Nhà nước về hoạt động công chứng. Để đảm bảo việc cấp thẻ công chứng viên cho các công chứng viên được kịp thời, thống nhất theo Luật công chứng và lập được danh mục tên gọi các tổ chức hành nghề công chứng trên phạm vi toàn quốc, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng làm hồ sơ đề nghị cấp thẻ công chứng viên đối với các công chứng viên đang hành nghề tại tổ chức mình và gửi về Sở Tư pháp. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ công chứng viên gồm: đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên (theo mẫu kèm Công văn này); bản sao Quyết định bổ nhiệm công chứng viên; hai ảnh chân dung cỡ (2 cm x 3 cm). Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp có văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị cấp thẻ công chứng viên cho các công chứng viên đang hành nghề công chứng tại địa phương mình, danh sách trích ngang của những người đề nghị cấp thẻ công chứng viên kèm theo hồ sơ đề nghị cấp thẻ công chứng viên.

Đối với trường hợp công chứng viên đã được cấp thẻ công chứng viên trước ngày Luật công chứng có hiệu lực thì cũng làm thủ tục đề nghị cấp thẻ công chứng viên mới theo trình tự, thủ tục nêu trên.

2. Rà soát, thống kê và lập danh sách các tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng/Văn phòng công chứng) trong phạm vi địa phương (theo mẫu kèm Công văn này) gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 10/9/2010 để lập cơ sở dữ liệu chung về công chứng.

Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để b/c);
- Văn phòng Bộ; Cục Công nghệ thông tin; Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Đỗ Hoàng Yến

 

Mẫu TP-CC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

Tên tôi là ................. .………………………Nam, nữ: ..........................................

Sinh ngày............/............./..............Nơi sinh: ........................................................

Chứng minh nhân dân số:.........................Ngày cấp........../........../.........................

Nơi cấp: ..................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................

Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................

Đã được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số:……/QĐ-BTP ngày ........./........../........... của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Hiện đang hành nghề công chứng tại:....................(ghi rõ tên và địa chỉ tổ chức hành nghề công chứng).

Tôi làm Đơn này đề nghị được cấp thẻ công chứng viên để hành nghề công chứng.

Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.

 

 

Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2604/BTP-BTTP ngày 19/08/2010 về cấp thẻ công chứng viên và rà soát, thống kê các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.644

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!