Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2715/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2715/TCT-PCCS
v/v: chính sách thuế đối với ban bồi thường giải phóng mặt bằng

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2715/TCT-PCCS NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 965/CT THDT ngày 4/4/2005 của Cục thuế tỉnh Long An về việc chính sách thuế đối với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai quy định:

“Tổ chức phát triển quỹ đất hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu hoặc doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng trong trường hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố mà chưa có dự án đầu tư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đi nơi khác trước khi Nhà nước quyết định thu hồi đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với diện tích đất được giao quản lý”.

Tại Khoản 4 Điều 5 và Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP quy định: Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà phải bồi thường về đất cho người có đất bị thu hồi thì được trừ chi phí bồi thường vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp Ngân sách Nhà nước.

Mục V Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu quy định: “Các đơn vị sự nghiệp có các hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ có trách nhiệm đăng ký kê khai và nộp các loại thuế và các Khoản nộp khác (nếu có); được hưởng các chế độ về miễn giảm thuế theo quy định của Luật thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành”.

Theo các quy định trên, công việc bồi thường, giải phóng mặt bằng do Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện. Tổ chức phát triển quỹ đất hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện nhiệm vụ công ích. Vì vậy, Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện công việc bồi thường, giải phóng mặt bằng không phải thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước trên Khoản thu về kinh phí hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Khi Ban bồi thường giải phóng mặt bằng ký hợp đồng với các doanh nghiệp hoặc ban quản lý dự án của Nhà nước để thực hiện công tác kê biên, bồi thường và giải phóng mặt bằng thì được sử dụng phiếu thu tiền kèm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân (về việc quy định tỷ lệ được trích trên tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án) là bộ chứng từ để doanh nghiệp hạch toán.

Trường hợp Ban bồi thường giải phóng mặt bằng có Khoản thu dịch vụ khác ngoài kinh phí hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP thì phải kê khai, nộp thuế đối với Khoản thu này theo quy định.

Tổng cục thuế trả lời để cục thuế biết và thực hiện./.

Phạm Duy Khương

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


công văn của tổng cục thuế số 2715/TCT-PCCS ngày 10 tháng 8 ngày 10/08/2005 về chính sách thuế đối với ban bồi thường giải phóng mặt bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.108

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!