Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 13610 TC/TCT of November 22, 2004, on VAT and BIT for enterprises relocating their business establishments under planning2004,

Số hiệu: 13610TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 22/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13610 TC/CST
V/v Thuế GTGT và thuế TNDN đối với doanh nghiệp di chuyển địa Điểm kinh doanh theo quy hoạch

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp di dời cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện giải toả, đền bù có tiến hành thanh lý, nhượng bán tài sản. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng

Các doanh nghiệp di dời địa Điểm sản xuất kinh doanh theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện việc di dời có tiến hành thanh lý, nhượng bán tài sản là hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng phải tính, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi di dời địa Điểm theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp được nhà nước hỗ trợ kinh phí di dời và được đền bù những tài sản trên đất mà giá trị của các Khoản hỗ trợ, đền bù sau khi đã trừ các Khoản chi phí liên quan (nếu có) thì doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mà hạch toán vào lợi nhuận hoạt động khác, sau đó kết chuyển tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trường hợp Khoản hỗ trợ kinh phí và giá trị tài sản được đền bù thấp hơn các Khoản chi phí liên quan thì doanh nghiệp được hạch toán như một Khoản lỗ.

Trường hợp có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất do doanh nghiệp di chuyển địa Điểm theo quy hoạch thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3, Mục II, Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
---------------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness
----------------------

No. 13610 TC/TCT
On: VAT and BIT for enterprises relocating their business establishments under planning

Hanoi, November 22, 2004

 

To: Provincial/municipal Tax Departments

The Finance Ministry has received official letters from some enterprises asking for guidance on value added tax and business income tax applicable to enterprises relocating their production/business establishments under planning of competent state agencies upon ground clearance and compensation involving the liquidation, sale or transfer of assets. Concerning this matter, the Finance Ministry provides guidance as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 13610 TC/TCT of November 22, 2004, on VAT and BIT for enterprises relocating their business establishments under planning2004,

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


861
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49