Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 503/TTg-KTN về cơ chế đặc thù thực hiện các dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và mỏ than Khe Chàm II-IV do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 503/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 13/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 503/TTg-KTN
V/v cơ chế đặc thù thực hiện các dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và mỏ than Khe Chàm II-IV

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (công văn số 5641/VINACOMIN-ĐT ngày 04 tháng 11 năm 2011); ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 10984/BCT-TCNL ngày 25 tháng 11 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8564/BKHĐT-KTCN ngày 13 tháng 12 năm 2011), Tài chính (công văn số 17163/BTC-QLN ngày 15 tháng 12 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4657/BTNMT-ĐCKS ngày 09 tháng 12 năm 2011), Xây dựng (công văn số 2115/BXD-HĐXD ngày 06 tháng 12 năm 2011), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 9101/NHNN-TD ngày 24 tháng 11 năm 2011), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 4162/NHPT-TD ngày 24 tháng 11 năm 2011) về cơ chế đặc thù thực hiện Dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và mỏ than Khe Chàm II - IV, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ định thầu với từng gói thầu tư vấn (E), xây lắp (C) và cung cấp thiết bị (P) thuộc dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và mỏ than Khe Chàm II - IV như đề nghị của Tập đoàn và ý kiến Bộ Công Thương tại các văn bản nêu trên. Việc chỉ định thầu thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

Đối với gói thầu mua sắm, phần trang thiết bị trong nước chưa sản xuất được thì phải tổ chức đấu thầu quốc tế. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo thực hiện để lựa chọn được trang thiết bị có công nghệ hiện đại, bảo đảm chất lượng.

2. Bộ Công Thương hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế các công trình; kiểm tra cụ thể các hạng mục công trình cần thi công trước khi thiết kế kỹ thuật dự án được phê duyệt, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng ý áp dụng đơn giá hợp đồng cung cấp thiết bị (P) của hợp đồng đã thực hiện để áp dụng cho gói thầu tương tự.

4. Về nguồn vốn và cơ chế cho vay, yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện theo đúng quy định.

5. Về cấp phép khai thác khoáng sản, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật về khoáng sản bảo đảm thủ tục chặt chẽ, đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
 các Vụ: TH, KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). BHop 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 503/TTg-KTN về cơ chế đặc thù thực hiện các dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và mỏ than Khe Chàm II-IV do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.882
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49