Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9978/VPCP-QHQT đàm phán Hiệp định cho Khoản Tài trợ bổ sung cho Dự án “Đường hành lang ven biển phía Nam, giai đoạn 1” do ADB tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9978/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9978/VPCP-QHQT
V/v Đàm phán các Hiệp định cho Khoản Tài trợ bổ sung cho Dự án “Đường hành lang ven biển phía Nam, giai đoạn 1” do ADB tài trợ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tờ trình số 201/TTr-NHNN ngày 29 tháng 11 năm 2012), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đàm phán với ADB Hiệp định Vay, Hiệp định Tài trợ không hoàn lại và các văn bản liên quan khác đối với Khoản Tài trợ bổ sung cho Dự án “Đường hành lang ven biển phía Nam, giai đoạn 1”. Thời gian đàm phán dự kiến từ ngày 6 đến 7 tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội.

2. Thành lập Đoàn đàm phán liên ngành do đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn. Mọi chi phí cho Đoàn đàm phán liên ngành do Ngân sách Nhà nước đài thọ thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Bộ Ngoại giao cấp giấy uỷ quyền cho Trưởng đoàn đàm phán theo quy định.

4. Giao các Bộ, ngành, cơ quan liên quan gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan theo chức năng để chuẩn bị đàm phán với ADB.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và ADB hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành đàm phán và báo cáo Chính phủ về kết quả đàm phán.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTg;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9978/VPCP-QHQT đàm phán Hiệp định cho Khoản Tài trợ bổ sung cho Dự án “Đường hành lang ven biển phía Nam, giai đoạn 1” do ADB tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.836

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229