Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 981/TTg-QHQT về việc báo cáo kết quả đàm phán Khoản tín dụng hỗ trợ Chương trình 135 giai đoạn 2, vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 981/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 19/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 981/TTg-QHQT
V/v: Báo cáo kết quả đàm phán Khoản tín dụng hỗ trợ Chương trình 135 giai đoạn 2, vay vốn của WB.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.
- Ủy ban Dân tộc.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 4337/NHNN-HTQT ngày 11 tháng 6 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Khoản “Tài trợ Chính sách Phát triển lần thứ hai hỗ trợ Chương trình 135 giai đoạn 2” với các nội dung như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu thay mặt Nhà nước ta ký Hiệp định Tài trợ và các văn kiện có liên quan với đại diện của WB.

3. Giao Bộ Ngoại giao thông báo cho WB biết về việc ủy quyền trên của Thủ tướng Chính phủ.

4. Cho phép tiếp nhận các khoản đồng tài trợ cho Chương trình theo các hình thức viện trợ không hoàn lại có nội dung không trái với Hiệp định Tài trợ giữa WB và Việt Nam trong trường hợp có thêm các nhà tài trợ khác cam kết tài trợ cho Chương trình. Đối với các khoản đồng tài trợ cho Chương trình theo hình thức cho vay ưu đãi, Ủy ban Dân tộc thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các khoản đồng tài trợ này sau khi có xác nhận của các nhà đồng tài trợ để trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục các chương trình dự án sử dụng vốn ODA.

5. Giao Bộ Tài chính mở tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tiếp nhận vốn vay của WB và các khoản đồng tài trợ cho Chương trình; và tổ chức kiểm toán các tài khoản này khi được các nhà tài trợ đề nghị hợp lý.

6. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thủ tục mở tài khoản ngoại lệ tiếp nhận vốn vay WB và các khoản đồng tài trợ sau khi nhận được đề nghị của Bộ Tài chính. Sau đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua lại số ngoại tệ đã rút và chuyển số tiền tương đương bằng VNĐ vào ngân sách nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 981/TTg-QHQT về việc báo cáo kết quả đàm phán Khoản tín dụng hỗ trợ Chương trình 135 giai đoạn 2, vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.126

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178