Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 965/TTg-KGVX thực hiện thí điểm Dự án đầu tư "Xây dựng hạ tầng truyền dẫn phát sóng kỹ thuật số và phát triển hoạt động truyền hình giải trí kỹ thuật số trả tiền" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 965/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 965/TTg-KGVX
V/v thực hiện thí điểm Dự án đầu tư "Xây dựng hạ tầng truyền dẫn phát sóng kỹ thuật số và phát triển hoạt động truyền hình giải trí kỹ thuật số trả tiền".

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (tờ trình số 3329/UBND-XV ngày 20 tháng 11 năm 2008); ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 1474/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 22 tháng 5 năm 2009) về Dự án đầu tư "Xây dựng hạ tầng truyền dẫn phát sóng kỹ thuật số và phát triển hoạt động truyền hình giải trí kỹ thuật số trả tiền", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép thực hiện thí điểm Dự án đầu tư "Xây dựng hạ tầng truyền dẫn phát sóng kỹ thuật số và phát triển hoạt động truyền hình giải trí kỹ thuật số trả tiền" do Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG) hợp tác với đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương (BTV) thực hiện; trong đó, đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương chịu trách nhiệm quản lý nội dung chương trình và kiểm soát việc truyền dẫn, phát sóng theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có trách nhiệm:

a) Phê duyệt Dự án và làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành.

b) Yêu cầu Dự án bổ sung nội dung: kết hợp phương thức truyền dẫn phát sóng kỹ thuật số mặt đất với phương thức truyền dẫn số vệ tinh, để tiết kiệm tài nguyên tần số và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng vệ tinh, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa công nghệ truyền hình; kết hợp kinh doanh truyền hình trả tiền với việc truyền dẫn phát sóng một số chương trình quảng bá công ích ở mức độ hợp lý.

c) Hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam để thống nhất việc truyền dẫn phát sóng các chương trình quảng bá công ích và phối hợp, khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Làm thủ tục cấp tần số theo quy định, trừ kênh 61 và kênh 62 đã được đưa vào Quy hoạch phổ tần số quốc gia; tạo điều kiện cho Dự án thực hiện thí điểm mạng đơn tần và kết hợp phương thức truyền dẫn phát sóng kỹ thuật số mặt đất với phương thức truyền dẫn số vệ tinh.

b) Khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch phổ tần số quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính,
- Đài truyền hình Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (05).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 965/TTg-KGVX thực hiện thí điểm Dự án đầu tư "Xây dựng hạ tầng truyền dẫn phát sóng kỹ thuật số và phát triển hoạt động truyền hình giải trí kỹ thuật số trả tiền" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.867
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85