Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 950/TTg-ĐP về rà soát, điều chỉnh Quy hoạch các vùng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 950/TTg-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 950/TTG-ĐP

V/v rà soát, điều chỉnh Quy hoạch các vùng

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2007 

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4815/BKH-CLPT ngày 09 tháng 7 năm 2007 về việc Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch các vùng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy quyền cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo các kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các vùng đến năm 2010 để các Bộ, ngành, địa phương liên quan làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện quy hoạch giai đoạn trước, xây dựng quy hoạch giai đoạn tiếp theo.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2020; đồng thời, triển khai lập mới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 6 Vùng đến năm 2020.

Ngay từ Quý III năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các Bộ, ngành triển khai lập các quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu (trừ quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất), các địa phương lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. Toàn bộ công tác lập các quy hoạch mới được triển khai thực hiện từ năm 2008.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo một số cơ sở đào tạo mở chuyên ngành đào tạo về nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, 5 năm về lĩnh vực này trên phạm vi cả nước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát lại các văn bản pháp quy liên quan đến công tác quy hoạch để sửa đổi, bổ sung đồng bộ khắc phục tình trạng trùng chéo, bất hợp lý; làm căn cứ thống nhất cho công tác lập quy hoạch trên phạm vi cả nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN;

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, ĐP(5), CQC.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 950/TTg-ĐP về rà soát, điều chỉnh Quy hoạch các vùng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.848
DMCA.com Protection Status