Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9462/BGDĐT-CSVCTBTH về việc báo cáo tiến độ giải ngân và điều chuyển vốn đầu tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 9462/BGDĐT-CSVCTBTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Duy Tạo
Ngày ban hành: 23/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 9462/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v báo cáo tiến độ giải ngân và điều chuyển vốn đầu tư

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện công văn số 7152/VPCP-KTTH ngày 13/10/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc “báo cáo tiến độ giải ngân và điều chuyển vốn đầu tư”, công văn số 7753/BKH-TH ngày 09/10/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc “điều chuyển vốn NSNN TPCP năm 2009 và triển khai ứng trước NSNN”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc rà soát và báo cáo tình hình thực hiện khối lượng, tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung theo mẫu đính kèm (có thuyết minh lý do đạt, không đạt so với kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009) để Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đúng thời hạn.

Công văn gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em) trước ngày 31/10/2009. 

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thứ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Vụ KHTC (để phối hợp);
- Lưu: VT, CSVCTBTH.  

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM
Trần Duy Tạo

 


Đơn vị:

ĐIỀU CHUYỂN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KẾ HOẠCH NĂM 2009

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT

Tên công trình, dự án

Vốn đã bố trí lũy kế đến 31/12/2008

Kế hoạch năm 2009

Dự kiến điều chỉnh

Khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12/2008

Giải ngân từ KC đến 31/12/2008

Khối lượng thực hiện từ 01/01/2009 đến 31/8/2009

Giải ngân từ 01/01/2009 đến 31/08/2009

Ước khối lượng thực hiện từ 01/01/2009 đến 31/12/2009

Ước khối lượng giải ngân từ  01/01/2009 đến 31/12/2009

Ghi chú

Tổng số

XDCB tập trung

Tổng số

XDCB tập trung

Tăng

Giảm

Tổng số

XDCB tập trung

Tổng số

XDCB tập trung

Tổng số

XDCB tập trung

Tổng số

XDCB tập trung

Tổng số

XDCB tập trung

Tổng số

XDCB tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9462/BGDĐT-CSVCTBTH về việc báo cáo tiến độ giải ngân và điều chuyển vốn đầu tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.966

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243