Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9410/BGTVT-KCHT về việc thỏa thuận mở điểm đấu nối vào Quốc lộ 5 và Quốc lộ 37 qua tỉnh Hải Dương do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 9410/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 25/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 9410/BGTVT-KCHT
V/v: Thỏa thuận mở điểm đấu nối vào Quốc lộ 5 và Quốc lộ 37 qua tỉnh Hải Dương

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
- Cục Đường bộ Việt Nam.

 

Phúc đáp đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc cho phép chủ đầu tư một số dự án của tỉnh được ưu tiên mở điểm đấu nối vào Quốc lộ 5 và Quốc lộ 37 qua địa phận tỉnh (tại các văn bản số 1451/UBND-VP ngày 15 tháng 10 năm 2008, văn bản số 1632/UBND-VP ngày 07 tháng 11 năm 2008 và văn bản số 1468/UBND-VP ngày 11 tháng 11 năm 2008).

Sau khi kiểm tra thực tế tình hình sử dụng hành lang an toàn Quốc lộ 5, Quốc lộ 37 qua địa bàn tỉnh Hải Dương và xem xét tài liệu có liên quan (hồ sơ Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương, kèm theo văn bản số 30/TT-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, công văn số 3996/CĐBVN-GT ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Cục Đường bộ Việt Nam, công văn số 4873/BGTVT-VT ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải và hồ sơ các vị trí đề nghị được mở điểm đấu nối trước), Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về ưu tiên cho phép mở 03 điểm đấu nối từ vào Quốc lộ 5 và Quốc lộ 37 tại các vị trí sau:

1.1. Mở điểm đấu nối vào Quốc lộ 5:

a) Đấu nối tại Km 35+702 (phía bên trái, theo hướng từ Hà Nội - Hải Phòng) để làm đường vào Khu công nghiệp Lương Điền với yêu cầu:

- Không mở dải phân cách giữa trên Quốc lộ 5 tại vị trí này.

- Chủ dự án phải có thiết kế kỹ thuật, bố trí đoạn chuyển làn và đoạn chờ rẽ phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam 4054:2005TCVN- Đường ô tô, yêu cầu thiết kế theo nguyên tắc: Phương tiện từ Quốc lộ 5 chỉ được rẽ phải vào Khu công nghiệp, ngược lại phương tiện từ Khu công nghiệp chỉ được rẽ phải đi theo Quốc lộ 5 theo chiều Hải Phòng về Hà Nội.

b) Đấu nối tại Km58+600 (phía bên trái, theo hướng từ Hà Nội - Hải Phòng) để làm đường ra, vào Trạm dừng chân lữ hành và kinh doanh xăng dầu loại 1 của Công ty Cổ phần dịch vụ Đồng Xuân với yêu cầu:

- Không mở dải phân cách giữa trên Quốc lộ 5 tại vị trí này.

- Chủ dự án phải có thiết kế kỹ thuật, bố trí đoạn chuyển làn, đoạn chờ rẽ phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam 4054:2005TCVN- Đường ô tô, yêu cầu thiết kế bảo đảm nguyên tắc: Phương tiện từ Quốc lộ 5 chỉ có thể rẽ phải vào Trạm dừng chân lữ hành và kinh doanh xăng dầu loại 1, ngược lại phương tiện từ Trạm dừng chân lữ hành và kinh doanh xăng dầu loại 1 chỉ được rẽ phải đi theo Quốc lộ 5 theo chiều Hải Phòng về Hà Nội.

- Phần đất hành lang an toàn đường bộ (phía trước Trạm dừng chân lữ hành) cần bố trí vườn hoa để tạo cảnh quan và phân biệt giữa quốc lộ và khu dịch vụ.

1.2. Đấu nối đường nối từ Dự án xây dựng Cầu Hàn vào Quốc lộ 37 tại Km08+580, phía bên trái theo hướng Nam Sách đi Chí Linh.

2. Chủ đầu tư các công trình sử dụng điểm đấu nối nêu trên có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý đường bộ phụ trách đoạn tuyến để có thông tin giúp cho việc thiết kế điểm đấu nối được phù hợp với điều kiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ.

Toàn bộ kinh phí liên quan đến việc cải tạo, xây dựng và bảo đảm an toàn giao thông do chủ đầu tư công trình có sử dụng điểm đấu nối chi trả.

3. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối; quy định cụ thể các điều kiện bảo đảm an toàn và các vấn đề có liên quan; cấp phép thi công và giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Khu Quản lý đường bộ II;
- Sở GTVT tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VT, KCHT (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9410/BGTVT-KCHT về việc thỏa thuận mở điểm đấu nối vào Quốc lộ 5 và Quốc lộ 37 qua tỉnh Hải Dương do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.193

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.14.135