Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 94/TTg-QHQT về việc điều chỉnh tỷ lệ vốn của dự án Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung (vay vốn ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 94/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 19/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
--------------

Số: 94/TTg-QHQT
V/v điều chỉnh tỷ lệ vốn của dự án Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung (vay vốn ADB)

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 06/TTr-NHNN ngày 08 tháng 01 năm 2009 về việc điều chỉnh tỷ lệ vốn cho Dự án “Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 15034/BTC-TCĐN ngày 10 tháng 12 năm 2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8964/BKH-KTĐN ngày 09 tháng 12 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép điều chỉnh tỷ lệ tài trợ cấu phần xây lắp (Mục 1A, Phụ lục 3) của Hiệp định vay cho Dự án “Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung” thành 86% vốn vay ADB và 14% vốn đối ứng.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án, đảm bảo dự án được thực hiện đúng hạn và hiệu quả.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục điều chỉnh Hiệp định vay nêu trên với ADB theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 94/TTg-QHQT về việc điều chỉnh tỷ lệ vốn của dự án Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung (vay vốn ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


981

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124