Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 94/BXD-HĐXD về việc đầu tư xây dựng dự án theo hình thức Hợp đồng BTO do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 94/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 27/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 94/BXD-HĐXD
V/v: đầu tư xây dựng dự án theo hình thức Hợp đồng BTO.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty tư vấn triển khai công nghệ và xây dựng giao thông

Phúc đáp văn bản số 49/CV ngày 18/5/2009 của Công ty tư vấn triển khai công nghệ và xây dựng giao thông về đầu tư xây dựng dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO). Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo giải trình của Công ty thì hình thức đầu tư này đúng là hình thức Hợp đồng BTO được quy định tại Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án đề nghị Công ty lưu ý một số vấn đề sau:

- Nếu dự án do Nhà đầu tư đề xuất thì thực hiện theo Điều 12 của Nghị định số 78/2007/NĐ-CP. Căn cứ vào đề xuất dự án, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét việc dự án có phù hợp hay không phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương để có hướng giải quyết.

- Khái niệm “được Tỉnh trả một phần kinh phí” được hiểu là Tỉnh sẽ sử dụng tiền để hoàn trả một phần vốn đầu tư cho Nhà đầu tư mà không phải là hình thức giao dự án khác cho Nhà đầu tư khai thác để hoàn vốn.

- Nội dung Hợp đồng dự án thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 78/2007/NĐ-CP , trong đó thể hiện các thông tin, quy định, thoả thuận về quá trình thực hiện đầu tư, chuyển giao, … đặc biệt là phải làm rõ các vấn đề liên quan đến phương án hoàn trả một phần kinh phí và giao quyền thu phí tuyến đường.

Đề nghị Công ty tư vấn triển khai công nghệ và xây dựng giao thông nghiên cứu, áp dụng thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ HĐXD (ĐTB - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 94/BXD-HĐXD về việc đầu tư xây dựng dự án theo hình thức Hợp đồng BTO do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


934
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116