Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9346/BGTVT-TC về việc bàn giao tài sản thu hồi từ dự án đóng tàu tìm kiếm cứu nạn sử dụng vốn ORET do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 9346/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 24/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 9346/BGTVT-TC
V/v: bàn giao tài sản thu hồi từ dự án đóng tàu tìm kiếm cứu nạn sử dụng vốn ORET.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Ban quản lý dự án Hàng hải I.

 

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 2510/CHHVN-TC ngày 05/12/2008 của Cục Hàng hải Việt Nam về kiến nghị xử lý tài sản dự án, trong đó Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo Ban quản lý dự án Hàng hải I chưa bàn giao tài sản thu hồi từ dự án đóng tàu tìm kiếm cứu nạn sử dụng vốn ORET cho Cục Hàng hải Việt Nam nên chưa lập được biên bản kiểm kê theo quy định.

Để thực hiện xử lý tài sản dự án theo quy định tại Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng công ty hàng hải Việt Nam chỉ đạo Ban quản lý dự án Hàng hải I thực hiện bàn giao toàn bộ tài sản thu hồi từ dự án ORET cho Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 25/12/2008 để làm thủ tục xử lý tài sản theo quy định .

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục HHVN;
- Lưu VT, TC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9346/BGTVT-TC về việc bàn giao tài sản thu hồi từ dự án đóng tàu tìm kiếm cứu nạn sử dụng vốn ORET do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.914

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29