Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 915/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) "Đào tạo nghề theo nhu cầu nhằm giảm nghèo tại Đồng Bằng sông Cửu Long" do ADB tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 915/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 20/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 915/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án HTKT "Đào tạo nghề theo nhu cầu nhằm giảm nghèo tại Đồng Bằng sông Cửu Long" do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4020/BKH-KTĐN ngày 4 tháng 6 năm 2008 về việc phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án HTKT "Đào tạo nghề theo nhu cầu nhằm giảm nghèo tại Đồng Bằng sông Cửu Long" do Quỹ giảm nghèo của Chính phủ Nhật Bản (JFPR) tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trị giá 1.650.000 USD (trong đó viện trợ không hoàn lại là 1.300.000 USD) tại văn bản nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án theo quy định.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB để ký văn bản tiếp nhận dự án Hỗ trợ kỹ thuật nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 915/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) "Đào tạo nghề theo nhu cầu nhằm giảm nghèo tại Đồng Bằng sông Cửu Long" do ADB tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.875
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110