Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 914/TTg-KTN về việc chỉ định thầu đối với các công trình phục vụ triển khai các dự án trọng điểm trong Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 914/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 19/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 914/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu đối với các công trình phục vụ triển khai các dự án trọng điểm trong Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại các công văn số 1657/UBND-CN ngày 22 tháng 4 năm 2008, số 2285/UBND-CN ngày 26 tháng 5 năm 2008, ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3478/BKH-KTĐP&LT ngày 14 tháng 5 năm 2008 về việc chỉ định thầu đối với các công trình phục vụ triển khai các dự án trọng điểm trong Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa được chỉ định thầu tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế đối với các công trình phục vụ triển khai các dự án trọng điểm trong Khu Kinh tế Nghi Sơn, gồm di dân giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa trang tập trung và các trục giao thông chính của Khu Kinh tế Nghi Sơn; chỉ định thầu thực hiện công tác di dời mộ và xây dựng khu nghĩa trang tập trung phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của các dự án nêu trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện chỉ định thầu và tổ chức triển khai các dự án theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH & ĐT, XD, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 914/TTg-KTN về việc chỉ định thầu đối với các công trình phục vụ triển khai các dự án trọng điểm trong Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.758
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66