Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 913/TTg-KTTH về việc hỗ trợ vốn dự án nước sạch khắc phục ô nhiễm Arsenic, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 913/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 913/TTg-KTTH
V/v hỗ trợ vốn D/a nước sạch khắc phục ô nhiễm Arsenic, tỉnh Hà Nam.

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2748/BKH-KTNN ngày 18 tháng 4 năm 2008, ý kiến của các Bộ: Tài chính tại văn bản số 6534/BTC-ĐT ngày 6 tháng 6 năm 2008, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1222/BNN-TL ngày 7 tháng 5 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính ứng trước 15 tỷ đồng (mười lăm tỷ đồng) từ nguồn ngân sách Trung ương để hỗ trợ tỉnh Hà Nam thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cung cấp nước sạch cho 6 xã khu C, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh  Hà Nam chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được ứng trước đúng mục đích và đúng quy định.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí vốn từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu thuộc kế hoạch năm 2009 cho tỉnh Hà Nam hoàn trả số vốn được ứng trước nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 913/TTg-KTTH về việc hỗ trợ vốn dự án nước sạch khắc phục ô nhiễm Arsenic, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.917
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66