Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 89/BXD-HTKT về việc hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác sinh hoạt công suất 20 tấn/ngày của Công ty Cổ phần Môi trường 27-7 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 89/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 22/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 89/BXD-HTKT
V/v: Hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác sinh hoạt công suất 20 tấn/ngày của Công ty Cổ phần Môi trường 27-7.

 Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Bộ Xây Dựng nhận được công văn số 2726/UBND-TNMT ngày 21/10/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác sinh hoạt công suất 20 tấn/ngày của Công ty Cổ phần Môi trường 27-7. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 19/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn, trong đó tại Khoản 2, Điều 14 đã nêu rõ: ”Nhà nước khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư, xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn, các công trình phụ trợ thông qua các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư”. Các chính sách này được nêu cụ thể từ điểm a đến điểm h của Khoản 2, Điều 14.

Vậy đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang nghiên cứu kỹ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đã được Nhà nước quy định để hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn và các công trình phụ trợ trên địa bàn tỉnh.

 

 

Nơi nhận:        
- Như trên;
- Lưu VP, Cục HTKT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 89/BXD-HTKT về việc hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác sinh hoạt công suất 20 tấn/ngày của Công ty Cổ phần Môi trường 27-7 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.880

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113