Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8848/VPCP-KTN về việc cho phép và hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8848/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8848/VPCP-KTN
V/v cho phép và hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại công văn số 1297/UBND-TK  ngày 16 tháng 5 năm 2008 và ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 15031/BTC-NSNN ngày 10 tháng 12 năm 2008, Bộ Xây dựng tại công văn số 2079/BXD-KTQH ngày 15 tháng 10 năm 2008 về việc cho phép và hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ theo tiêu chí của đô thị loại I;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Phú Thọ lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan trên biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b), Ng. (18).

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8848/VPCP-KTN về việc cho phép và hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.793

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29