Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8848/NHNN-CSTT báo cáo số liệu cho vay đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 8848/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đỗ Thị Nhung
Ngày ban hành: 15/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8848/NHNN-CSTT
V/v báo cáo số liệu cho vay đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1617/CT-TTg ngày 19/9/2011 về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới và theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo các nội dung sau:

- Tình hình cho vay đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo các hợp đồng tín dụng còn hiệu lực đến 31/10/2011 (Biểu 1 đính kèm).

- Tình hình cho vay đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài theo các hợp đồng còn hiệu lực đến 31/10/2011 (Biểu 2 đính kèm).

Đề nghị quý Ngân hàng gửi báo cáo nêu trên cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ) trước ngày 30/11/2011, theo địa chỉ: 49 Lý Thái Tổ - Hà Nội, điện thoại: 04.38259158, fax: 04.38246953, email: phongcstd@sbv.gov.vn.

Kính mong sự hợp tác của quý Ngân hàng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thị Nhung

 


Tên TCTD:………………………………

Biểu 1: BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

(theo các hợp đồng tín dụng còn hiệu lực đến 31/10/2011)

Đơn vị: Triệu đồng

Tên doanh nghiệp, dự án có vốn ĐTNN có hợp đồng tín dụng còn hiệu lực

Tổng vốn vay theo Hợp đồng tín dụng

Số vốn vay đã trả

Dư nợ cho vay

Mục đích sử dụng vốn vay

Tình trạng hoạt động

Đã giải ngân

Chưa giải ngân

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 


Lập biểu


Kiểm soát

…….., ngày … tháng … năm 2011
Tổng giám đốc (Phó Tổng giám đốc)

Ghi chú:

- Đối với các Hợp đồng tín dụng bằng ngoại tệ thì quy đổi thành VNĐ.

- Về mục đích sử dụng vốn vay: Ghi rõ ngành, lĩnh vực đầu tư kinh doanh mà doanh nghiệp có vốn ĐTNN sẽ sử dụng vốn vay để đầu tư.

- Về tình trạng hoạt động: nêu rõ hiện trạng hoạt động (gặp khó khăn thua lỗ, đang có hiệu quả, thu được lợi nhuận) của doanh nghiệp, dự án có vốn ĐTNN.

- Đề nghị ghi rõ họ tên, điện thoại liên lạc người lập biểu.

 

Tên TCTD:………………………………

Biểu 2: BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC KHÁCH HÀNG ĐỂ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

(theo các hợp đồng tín dụng còn hiệu lực đến 31/10/2011)

Tên khách hàng có hợp đồng tín dụng còn hiệu lực

Quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ đầu tư

Tổng vốn vay theo Hợp đồng tín dụng

Số vốn vay đã trả

Dư nợ cho vay tại thời điểm 31/10/2011

Mục đích sử dụng vốn vay

Tình trạng hoạt động

Đã giải ngân

Chưa giải ngân

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 


Lập biểu


Kiểm soát

…….., ngày … tháng … năm 2011
Tổng giám đốc (Phó Tổng giám đốc)

Ghi chú:

- Đối với các Hợp đồng tín dụng bằng ngoại tệ thì quy đổi thành VNĐ.

- Về mục đích sử dụng vốn vay: Ghi rõ ngành, lĩnh vực đầu tư kinh doanh mà khách hàng sẽ sử dụng vốn vay để đầu tư.

- Về tình trạng hoạt động: nêu rõ hiện trạng hoạt động (gặp khó khăn thua lỗ, đang có hiệu quả, thu được lợi nhuận) của doanh nghiệp.

- Đề nghị ghi rõ họ tên, điện thoại liên lạc người lập biểu.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8848/NHNN-CSTT báo cáo số liệu cho vay đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.236

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103