Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 883/VPCP-QHQT ngày 26/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực thị trường vốn và thị trường tài chính" của ADB

Số hiệu: 883/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 26/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 883/VPCP-QHQT
V/v bổ sung HTKT “Tăng cường năng lực thị trường vốn và thị trường tài chính” của ADB

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Tài chính,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
 - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,
 - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 317/BKH-KTĐN ngày 15 tháng 01 năm 2004) về việc cho phép tiếp nhận Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực thị trường vốn và thị trường tài chính” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý bổ sung Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực thị trường vốn và thị trường tài chính” vào danh mục các dự án vay và Hỗ trơ kỹ thuật do ADB tài trợ cho Việt Nam.

- Phê duyệt chủ trương tiếp nhận Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực thị trường vốn và thị trường tài chính” trị giá 980.000 USD, trong đó ADB viện trợ 780.000 USD, vốn đối ứng trị giá 200.000 USD.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt văn kiện Dự án, chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Dự án nói trên theo đúng Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng ODA. Phần vốn đối ứng thực hiện Dự án do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tự bố trí trong hạn mức ngân sách Nhà nước cấp hàng năm.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết với ADB Hiệp định Hỗ trợ kỹ thuật nói trên.

Văn Phòng Chính Phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 883/VPCP-QHQT ngày 26/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực thị trường vốn và thị trường tài chính" của ADB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.880
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123