Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 873/VPCP-KTN về việc chỉ định thầu xây lắp các khu tái định cư và di chuyển công trình công cộng phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 873/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 873/VPCP-KTN
V/v chỉ định thầu xây lắp các khu tái định cư và di chuyển công trình công cộng phục vụ công tác đền bù GPMB Dự án quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ( công văn số 742/UBND-XDCB ngày 16 tháng 5 năm 2008 ), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư ( công văn số 3855/BKH-QLĐT ngày 29 tháng 5 năm 2008 ), Giao thông vận tải ( công văn số 4115/BGTVT-CGĐ ngày 29 tháng 5 năm 2008 ), Tài chính ( công văn số 6373/BTC-ĐT ngày 02 tháng 6 năm 2008 ) về việc chỉ định thầu xây lắp các khu tái định cư và di chuyển công trình công cộng phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên được chỉ định thầu xây lắp các khu tái định cư và di chuyển công trình công cộng phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên. Việc chỉ định thầu được thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu tiến độ của Dự án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Ban quản lý các dự án 18 ( số 18, đường Phạm Hùng, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy , t/p Hà Nội );
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN ( 5 ).VH ( 20b )

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 873/VPCP-KTN về việc chỉ định thầu xây lắp các khu tái định cư và di chuyển công trình công cộng phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.857
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235