Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8700/VPCP-KGVX ban hành định mức hỗ trợ, đầu tư năm 2009 – 2010 đối với một số dự án, chính sách thuộc Chương trình 135 giai đoạn II áp dụng cho các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8700/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 05/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 8700/VPCP-KGVX
V/v ban hành định mức hỗ trợ, đầu tư năm 2009 – 2010 đối với một số dự án, chính sách thuộc Chương trình 135 giai đoạn II áp dụng cho các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc.

 

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại công văn số 35/TTr-UBDT ngày 29 tháng 9 năm 2009 về việc ban hành định mức hỗ trợ, đầu tư năm 2009 – 2010 đối với một số dự án, chính sách thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 áp dụng cho các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, chưa điều chỉnh mức hỗ trợ, đầu tư năm 2009 – 2010 của một số chính sách, dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 áp dụng cho các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008.

2. Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi căn bản các cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và các địa phương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Các Vụ: TKBT, KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8700/VPCP-KGVX ban hành định mức hỗ trợ, đầu tư năm 2009 – 2010 đối với một số dự án, chính sách thuộc Chương trình 135 giai đoạn II áp dụng cho các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.933

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.168