Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 865/TTg-KTN năm 2016 bổ sung Quy hoạch kho ngoại quan xăng dầu Hòn La huyện Quảng Trạch và đường ống xăng dầu từ cảng Hòn La đến cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 865/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 26/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 865/TTg-KTN
V/v b sung Quy hoạch kho ngoại quan xăng dầu Hòn La 250.000 m3 huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và đường ống xăng dầu từ cảng Hòn La đến cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- y ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

Xét đ nghị của Bộ Công Thương (Công văn s3989/TTr-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016) về việc bổ sung Kho ngoại quan xăng dầu Hòn La quy mô 250.000 m3, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và đường ống xăng dầu từ cảng Hòn La đến cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình vào Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung dự án Kho ngoại quan xăng dầu Hòn La quy mô 250.000 m3 tại Khu Công nghiệp cảng biển Hòn La, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và đường ống xăng dầu từ cảng Hòn La đến cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình vào Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tại Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo và kết quả thẩm định việc bổ sung Dự án vào quy hoạch.

3. Bộ Công Thương phối hợp với y ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và các cơ quan liên quan, hướng dẫn, giám sát Công ty TNHH Petro Lào triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào và cam kết của chủ đầu tư về dự án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP; .
- Các Bộ: NG, XD, GTVT, TC, CA, QP, TNMT
- Công ty TNHH Petro Lào;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, V.III, QHQT, KTTH, NC
- Lưu: VT, KTN (3), VNQ.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 865/TTg-KTN năm 2016 bổ sung Quy hoạch kho ngoại quan xăng dầu Hòn La huyện Quảng Trạch và đường ống xăng dầu từ cảng Hòn La đến cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


725

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223