Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8606/BTC-TCNH năm 2014 sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty Xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8606/BTC-TCNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 27/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8606/BTC-TCNH
V/v sử dụng quỹ ĐTPT của Công ty XSKT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông qua số liệu báo cáo tài chính năm 2013 của các Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) đã được kiểm toán; kiến nghị của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Bộ Tài chính thấy hiện nay nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển của các Công ty XSKT tính đến thời điểm 31/12/2013 là tương đối lớn, trong khi nguồn vốn này chưa được các Công ty XSKT sử dụng có hiệu quả mà chủ yếu dùng để gửi tiết kiệm có thời hạn tại các ngân hàng thương mại. Theo đó, để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chỉ đạo các cơ quan chức năng và Công ty XSKT thực hiện rà soát Quỹ đầu tư phát triển của Công ty XSKT đến thời điểm hiện tại và xử lý như sau:

1. Căn cứ quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với các Công ty XSKT chưa được đầu tư đủ vốn điều lệ, trên cơ sở phương án bổ sung tăng vốn điều lệ của Công ty XSKT, UBND tỉnh, thành phố sử dụng nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển để bổ sung vốn điều lệ cho Công ty XSKT theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đối với các Công ty XSKT đã được đầu tư đủ vốn điều lệ, UBND tỉnh, thành phố căn cứ theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 32 Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 thực hiện thu hồi vào ngân sách nhà nước (ngân sách tỉnh, thành phố) đối với nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển này để sử dụng đầu tư cho lĩnh vực y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại công văn số 4373/BTC-NSNN ngày 09/4/2013 của Bộ Tài chính về việc phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BTC (báo cáo);
- Công ty XSKT; các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Sở Tài chính; các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Cục thuế; các tỉnh, TP trực thuộc TW
- C
ông ty XSĐT Việt Nam;
- Thanh tra Chính ph
;
- Kiểm toán nhà nước;
- Vụ NSNN, TCT, CST, PC,
TCDN; Thanh tra BTC;
- Lưu: VT, Vụ TCNH (250b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8606/BTC-TCNH năm 2014 sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty Xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.419

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161