Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 860/TTg-QHQT về việc ký Hiệp định cho Dự án Trung tâm thử nghiệm khí thải, sử dụng ODA của Áo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 860/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:  860/TTg-QHQT
V/v ký Hiệp định cho Dự án Trung tâm thử nghiệm khí thải, sử dụng ODA của Áo

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Các Bộ: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao,Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 8092/BTC-TCĐN ngày 19 tháng 6 năm 2007) về việc ký Hiệp định tín dụng cung cấp trang thiết bị cho Dự án "Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ" sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Áo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý dự thảo Hiệp định tín dụng cung cấp trang thiết bị cho Dự án "Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ" với nội dung chủ yếu sau:

- Giá trị vốn vay tối đa đến 10.008.587 Euro,

- Lãi suất gộp của khoản vay 1,44%/năm, yếu tố ưu đãi đạt gần 35%,

- Thời hạn vay 17,5 năm, trong đó có 5,5 năm ân hạn,

- Phí quản lý 0,1%,

- Thủ tục rút vốn theo hình thức Tín dụng thư.

2. Giao Bộ Tài chính ký với Ngân hàng Áo Raiffeisen Zentralbank (RZB) Hiệp định tín dụng cung cấp trang thiết bị cho Dự án nói trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc,
 các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, Vụ QHQT (3).19

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 860/TTg-QHQT về việc ký Hiệp định cho Dự án Trung tâm thử nghiệm khí thải, sử dụng ODA của Áo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.730
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234