Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 858/TTg-QHQT về việc Dự án "Thí điểm về hệ thống tự động hóa phân phối tại Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 858/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 858/TTg-QHQT
V/v Dự án "Thí điểm về hệ thống tự động hóa phân phối tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Công Thương;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3711/BKH-KTĐN ngày 23 tháng 5 năm 2008) về việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Bộ Công Thương tiếp nhận Dự án "Thí điểm về hệ thống tự động hóa phân phối (DAS) tại Việt Nam", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Bộ Công Thương tiếp nhận Dự án "Thí điểm về hệ thống tự động hóa phân phối (DAS) tại Việt Nam" do Viện nghiên cứu Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) viện trợ và phối hợp thực hiện từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ Kế hoạch và đánh giá công nghệ năng lượng Điện của Hàn Quốc (ETEP) thuộc Bộ Công Thương và Năng lượng Hàn Quốc (MOCIE) viện trợ không hoàn lại là 1.814.119 USD. Vốn đối ứng cho Dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng đóng góp 200.000 USD.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Công Thương ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành và lưu ý các ý kiến của Bộ Tài chính nêu tại công văn số 5441/BTC-TCĐN ngày 13 tháng 5 năm 2008./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ : KTN, ĐP,TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 858/TTg-QHQT về việc Dự án "Thí điểm về hệ thống tự động hóa phân phối tại Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.844
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69