Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 85/BXD-QLN trả lời công văn THT-12-121 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 85/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 07/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số THT-12-121 ngày 12/9/2012 của Công ty TNHH Phát triển T.H.T

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Phát triển T.H.T

Bộ Xây dựng nhận được công văn số THT-12 -121 ngày 12/9/2012 của Công ty TNHH Phát triển T.H.T đề nghị hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản và đầu tư để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư dự án khu đô thị mới khi có sự thay đổi của chính sách pháp luật. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 2 Điều 11 của Luật Đầu tư 2005 Điều 20 của Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi quy định của pháp luật, chính sách đó có hiệu lực thì nhà đầu tư được bảo đảm hưởng các ưu đãi như quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được giải quyết bằng một, một số hoặc các biện pháp sau đây:

- Tiếp tục hưởng các quyền lợi, ưu đãi;

- Được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế;

- Được điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án;

- Được xem xét bồi thường trong một số trường hợp cần thiết.

Đối với trường hợp bồi thường thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư do việc thay đổi chính sách, pháp luật có ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

2. Do công ty TNHH Phát triển T.H.T không nêu rõ trường hợp dự án do Công ty làm chủ đầu tư phải thay đổi các nội dung gì khi có sự thay đổi pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty đã được quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư nên phải căn cứ vào trường hợp cụ thể và trên cơ sở đối chiếu với các quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét, giải quyết bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư khi có sự thay đổi về chính sách, pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời công văn số THT-12-121 ngày 12/9/2012, đề nghị Công ty TNHH Phát triển T.H.T thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,PC, QLN (2b);

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 85/BXD-QLN ngày 07/11/2012 trả lời công văn THT-12-121 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.678

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250