Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8475/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 20/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8475/BGTVT-KHĐT
V/v: Ứng vốn cho dự án cầu Rạch Miễu – tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 8325/BGTVT-KHĐT ngày 14/11/2008 về việc ứng vốn cho dự án cầu Rạch Miễu – tỉnh Tiền Giang và Bến Tre; Theo ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính cho tạm ứng trong nguồn vốn ứng trước Ngân sách Nhà nước cho các dự án cấp bách năm 2008 chưa giải ngân hết để thi công hạng mục rải bê tông nhựa mặt cầu và một số hạng mục khác cho mục tiêu khánh thành cầu vào ngày 19/01/2009. Bộ Giao thông vận tải sẽ điều hòa, điều chỉnh lần cuối cho các dự án sử dụng nguồn vốn trên vào cuối năm kế hoạch và sau khi điều chỉnh xong TMĐT dự án.

(Gửi kèm bản chụp văn bản số 8325/BGTVT-KHĐT ngày 14/11/2008 của Bộ Giao thông vận tải).

Đề nghị Bộ Tài chính quan tâm giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính;
- Ban QLDA7;
- Lưu VT, KHĐT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8475/BGTVT-KHĐT ngày 20/11/2008 về việc ứng vốn cho dự án cầu Rạch Miễu – tỉnh Tiền Giang và Bến Tre do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.900
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84