Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 847/TTg-KTTH về việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 847/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 847/TTg-KTTH
V/v bố trí vốn chuẩn bị đầu tư D/a xây dựng Trụ sở Bộ NG.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 730/BNG-QTTV ngày 13 tháng 3 năm 2008, ý kiến của các Bộ: Tài chính tại văn bản số 3421/BTC-ĐT ngày 26 tháng 3 năm 2008; Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2329/BKH-TH ngày 3 tháng 4 năm 2008 về việc ứng vốn cho Dự án Trụ sở Bộ Ngoại giao (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Không khởi công xây dựng công trình trong năm 2008.

2. Bộ Tài chính ứng trước cho Bộ Ngoại giao 37 tỷ đồng để thực hiện dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và một số nhiệm vụ cấp bách khác thuộc công tác chuẩn bị đầu tư của Dự án.

Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số vốn ứng trước nêu trên đúng mục đích và đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, TTĐT, các Vụ: KTN, QHQT;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 847/TTg-KTTH về việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110