Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 845/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 845/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 21/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 845/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục Dự án HTKT do ADB tài trợ.

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4270/BKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 6 năm 2012 về việc phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ; ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 2390/NHNN-HTQT ngày 19 tháng 4 năm 2012), của Bộ Tài chính (công văn số 5582/BTC-QLN ngày 25 tháng 4 năm 2012), Bộ Y tế (công văn số 3348/BYT-KH-TC ngày 31 tháng 5 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án HTKT để chuẩn bị dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, trị giá 700 000 USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 600 000 USD) với nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện phê duyệt Dự án HTKT trên theo đúng quy định hiện hành.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB để ký văn bản tiếp nhận khoản viện trợ của ADB cho Dự án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). V28

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 845/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.802
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49