Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 843/TTg-KTN về việc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn Dự án đầu tư luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 843/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 843/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu các gói thầu tư vấn Dự án đầu tư luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2813/BGTVT-CGĐ ngày 02 tháng 5 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3517/BKH-QLĐT ngày 16 tháng 5 năm 2008), Xây dựng (văn bản số 889/BXD - HĐXD ngày 13 tháng 5 năm 2008), Tài chính (văn bản số 5863/BTC-ĐT ngày 21 tháng 5 năm 2008) về việc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn thuộc Dự án đầu tư luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, đồng ý áp dụng hình thức chỉ định thầu các gói thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát thuộc Dự án đầu tư luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b). 18

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 843/TTg-KTN về việc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn Dự án đầu tư luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.991
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238