Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 842/TTg-QHQT về việc danh mục dự án "Thu gom và xử lý nước thải đô thị tỉnh Hà Tây" sử dụng vốn Nghị định thư tài chính Việt - Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 842/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 842/TTg-QHQT
V/v danh mục dự án "Thu gom và xử lý nước thải đô thị tỉnh Hà Tây" sử dụng vốn NĐT Pháp

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3514/BKH-KTĐN, ngày 16 tháng 5 năm 2008) về việc trình danh mục dự án "Thu gom và xử lý nước thải đô thị tỉnh Hà Tây", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Thu gom và xử lý nước thải đô thị tỉnh Hà Tây" dự kiến sử dụng 26,077 triệu Euro vốn vay từ Nghị định thư tài chính Việt - Pháp với các nội dung được nêu tại công văn nêu trên.

Phần vốn vay nêu trên được cấp phát cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây để thực hiện Dự án. Vốn đối ứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây tự cân đối từ nguồn ngân sách của Tỉnh để đảm bảo triển khai Dự án đạt hiệu quả.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện và tổ chức phê duyệt dự án nghiên cứu khả thi, tính toán hợp lý mức vốn cần thiết đầu tư, đảm bảo không lãng phí ngân sách nhà nước, làm cơ sở đàm phán điều kiện tài chính đối với Dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây lưy ý nghiên cứu xây dựng Dự án có tính đến quy hoạch tổng thể của Hà Nội mở rộng trong tương lai.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị các thủ tục đàm phán Nghị định thư với phía Pháp./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 842/TTg-QHQT về việc danh mục dự án "Thu gom và xử lý nước thải đô thị tỉnh Hà Tây" sử dụng vốn Nghị định thư tài chính Việt - Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.737
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76