Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8419/VPCP-ĐP xử lý đề nghị của tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8419/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 18/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 8419/VPCP-ĐP
V/v xử lý một số đề nghị của tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại công văn số 2725/UBND-TH ngày 01 tháng 9 năm 2010 và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6803/BKH-KTĐP&LT ngày 27 tháng 9 năm 2010), Tài chính (công văn số 14486/BTC-ĐT ngày 28 tháng 10 năm 2010), Giao thông vận tải (công văn số 6794/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3173/BNN-TCTL ngày 29 tháng 9 năm 2010), Công thương (công văn số 9729/BCT-CNĐP ngày 28 tháng 9 năm 2010), Quốc phòng (công văn số 5699/BQP-TM ngày 22 tháng 9 năm 2010) về việc xử lý một số đề nghị của tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Về xây dựng tượng đài Bác Hồ: Tỉnh làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan xem xét, xác định Gia Lai thuộc địa danh được quy hoạch xây dựng tượng đài Bác Hồ để có căn cứ làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hỗ trợ vốn trong kế hoạch hàng năm sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Về vốn đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án BOT, quốc lộ 14 (đoạn thành phố Pleiku – cầu 110): Tỉnh hoàn tất thủ tục lập và phê duyệt dự án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định. Trên cơ sở đó, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn thực hiện.

3. Về đầu tư xây dựng Trung tâm thi đấu đa năng: Tỉnh làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào quy hoạch, xác định quy mô để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tìm nguồn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện.

4. Về vốn thực hiện dự án Quy hoạch chung thành phố Pleiku đến năm 2025 và Quy hoạch chi tiết khu trung tâm (tỷ lệ 1/500): Giao Bộ Tài chính tổng hợp chung nhu cầu vốn của các địa phương (trong đó có tỉnh Gia Lai), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về việc xây dựng phân hiệu Đại học nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh: Tỉnh làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để xử lý cụ thể.

6. Về điều tiết thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước của các công trình thủy điện (An Khê-Kanat, Sông Ba hạ): Bộ Tài chính hướng dẫn Tỉnh thực hiện theo quy định.

7. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và tỉnh Gia Lai về phương án nâng cấp sân bay Pleiku, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8419/VPCP-ĐP xử lý đề nghị của tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.008
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52