Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8228/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 11/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8228/VPCP-KTN
V/v: Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An tại công văn số 141/CV-PA.10 ngày 05 tháng 10 năm 2010 về việc đầu tư Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Công ty CP ĐTXD&PT hạ tầng Phú An;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KNTN, KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN(4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8228/VPCP-KTN ngày 11/11/2010 về Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.321

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!