Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8177/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 10/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8177/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng tuyến giao thông TL282 - QL18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (các công văn số 1325/UBND-CN ngày 23 tháng 7 năm 2010 và số 1904/UBND-CN ngày 14 tháng 10 năm 2010); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5711/BKH-GS&TĐĐT ngày 18 tháng 8 năm 2010), Giao thông vận tải (công văn số 5729/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 8 năm 2010), Tài chính (công văn số 11162/BTC-ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2010) về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến giao thông tỉnh lộ 282 - quốc lộ 18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định theo thẩm quyền việc đầu tư xây dựng tuyến giao thông tỉnh lộ 282 - quốc lộ 18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT, lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

2. Về nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề xuất nguồn vốn hỗ trợ cho Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8177/VPCP-KTN ngày 10/11/2010 về đầu tư xây dựng tuyến giao thông TL282 - QL18 tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.356

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!