Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8105/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8105/VPCP-KTTH
V/v ưu đãi đầu tư đối với sản xuất nhiên liệu sinh học

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công thương (công văn số 8329/TTr-BCT ngày 18 tháng 8 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 13305/BTC-CST ngày 05 tháng 10 năm 2010), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6694/BKH-KTCN ngày 22 tháng 9 năm 2010), Bộ Tư pháp (công văn số 3059/BTP-PLDSKT ngày 31 tháng 8 năm 2010), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2811/BNN-CB ngày 31 tháng 8 năm 2010) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 7134/DKVN-HĐTV ngày 13 tháng 8 năm 2010) về việc chính sách ưu đãi đầu tư đối với các dự án sản xuất nhiên liệu sinh học, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về chính sách ưu đãi đầu tư và thuế áp dụng đối với dự án sản xuất nhiên liệu sinh học. Bộ Công thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo các doanh nghiệp có dự án sản xuất nhiên liệu sinh học tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành gửi cơ quan, địa phương liên quan để được xem xét, giải quyết cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, KTN; - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8105/VPCP-KTTH ngày 08/11/2010 ưu đãi đầu tư đối với sản xuất nhiên liệu sinh học do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.506

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!