Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 800/VPCP-KTN về việc SCIC xin tham gia đầu tư các dự án dầu khí với PVN do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 800/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 10/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 800/VPCP-KTN
V/v SCIC xin tham gia đầu tư các dự án dầu khí với PVN

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Xét đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (công văn số 2068/ĐTKDV-ĐT5 ngày 18 tháng 12 năm 2008); ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 0352/BCT-NL ngày 13 tháng 01 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn 148/BKH-TCTT ngày 07 tháng 01 năm 2009), Tài chính (công văn số 1133/BTC-TCDN ngày 23 tháng 01 năm 2009) về việc xin tham gia đầu tư vào các dự án dầu khí với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đầu tư vào lĩnh vực dầu khí với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước làm việc cụ thể với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thống nhất về hình thức hợp tác, tỷ lệ góp vốn trên từng dự án và báo cáo theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KHĐT, CT, TC;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 800/VPCP-KTN về việc SCIC xin tham gia đầu tư các dự án dầu khí với PVN do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.867

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113