Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7980/VPCP-KTN năm 2013 bổ sung bến cảng tổng hợp, dịch vụ hàng hải dầu khí khu vực Sao Mai - Bến Đình vào Quy hoạch Nhóm cảng biển số 5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7980/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7980/VPCP-KTN
V/v bổ sung bến cảng tổng hợp, dịch vụ hàng hải dầu khí khu vực Sao Mai - Bến Đình vào Quy hoạch Nhóm cảng biển số 5.

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5826/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 6 năm 2013) và ý kiến của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 6356/DKVN-ĐTPT ngày 06 tháng 9 năm 2013) về việc bổ sung Bến cảng tổng hợp, dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai - Bến Đình tại khu vực Sao Mai - Bến Đình, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Bến cảng) của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ dầu khí trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công ty) vào Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam bộ - Nhóm cảng biển số 5, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm xem xét, quyết định các nội dung cụ thể của Bến cảng; trên cơ sở đó bổ sung Bến cảng vào Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5 theo quy định của pháp luật.

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn Công ty thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 967/TTg-KTN ngày 16 tháng 7 năm 2012 về đảm bảo khả năng chuyển đổi công năng của Bến cảng phù hợp với quy hoạch phát triển cảng biển đã được phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7980/VPCP-KTN năm 2013 bổ sung bến cảng tổng hợp, dịch vụ hàng hải dầu khí khu vực Sao Mai - Bến Đình vào Quy hoạch Nhóm cảng biển số 5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123