Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7957/VPCP-KTN về cơ chế thực hiện các dự án do Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7957/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 03/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7957/VPCP-KTN
V/v cơ chế thực hiện các dự án do Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (công văn số 151/CNXDVN-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2010), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7183/BGTVT-CQLXD ngày 13 tháng 10 năm 2010), Bộ Xây dựng (công văn số 2028/BXD-HĐXD ngày 14 tháng 10 năm 2010), Bộ Công thương (công văn số 10393/BCT-CNNg ngày 15 tháng 10 năm 2010), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7619/BKH-PTDN ngày 27 tháng 10 năm 2010) về cơ chế thực hiện các dự án do Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Hội đồng quản trị công ty mẹ của Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu và tổ chức các gói thầu để thực hiện các dự án do Tập đoàn làm chủ đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm tính hiệu quả, công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp.     

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: GTVT, XD, CT, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐMDN;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7957/VPCP-KTN về cơ chế thực hiện các dự án do Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.060

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89