Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 795/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Công, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 795/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Công, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Tây Ninh.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3709/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 5 năm 2012 về việc phê duyệt danh mục dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Công, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 5162/BTC-QLN ngày 18 tháng 4 năm 2012, Bộ Xây dựng tại văn bản số 438/BXD-PTĐT ngày 23 tháng 3 năm 2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 1789/NHNN-HTQT ngày 28 tháng 3 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Công, trị giá 147,2 triệu USD, trong đó vay ADB 130 triệu USD với nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Trị và Tây Ninh tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan để hoàn thiện nội dung dự án, chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân các tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan bảo đảm hiệu quả đầu tư và mục tiêu đề ra.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Trị và Tây Ninh xem xét cơ chế tài chính cho dự án theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
 các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). V 31

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 795/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Công, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.863
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234