Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7937/VPCP-PL năm 2017 báo cáo rà soát về điều kiện đầu tư kinh doanh của VCCI và CIEM do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7937/VPCP-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 28/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7937/VPCP-PL
V/v báo cáo rà soát về điều kiện đầu tư kinh doanh của VCCI và CIEM

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Viện Nghiên cu và quản lý Kinh tế Trung ương.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ về Báo cáo rà soát điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Báo cáo điều kiện kinh doanh 2017, khái niệm, thực trạng và con đường phía trước của Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cu và quản lý kinh tế Trung ương gửi các báo cáo nói trên cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp trước ngày 10 tháng 8 năm 2017, trong đó xác định rõ danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) tại các báo cáo nói trên.

2. Giao Bộ Tư pháp có ý kiến về danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác có quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh (nếu có) tại các báo cáo nói trên, gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 8 năm 2017, trong đó có kiến nghị phương án xử lý cụ thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu và quản lý Kinh tế Trung ương, các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ, Cục: K
TTH, NN, CN, KGVX, NC, QHQT, TCCV, ĐMDN, KSTT, TGĐ Cng TTĐTCP;
- Lưu: VT, PL (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7937/VPCP-PL năm 2017 báo cáo rà soát về điều kiện đầu tư kinh doanh của VCCI và CIEM do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


596

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188