Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7937/VPCP-KTN triển khai Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7937/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 03/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7937/VPCP-KTN
V/v triển khai Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (các công văn số 1345/UBND-CN ngày 27 tháng 7 năm 2010 và số 1774/UBND-CN ngày 28 tháng 9 năm 2010); ý kiến của các cơ quan liên quan về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ứng trước từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh trong năm 2010. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án trên theo quy định; đồng thời làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bố trí vốn cho dự án thông qua kế hoạch vốn ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giao thông vận tải để hoàn trả vốn ứng trước của địa phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7937/VPCP-KTN triển khai Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.069

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114