Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7845/VPCP-ĐP về việc thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7845/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 7845/VPCP-ĐP
V/v thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Ngoại giao, Công thương, Nội vụ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7905/BKH-KTĐP&LT ngày 15 tháng 10 năm 2009) về tình hình thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung báo cáo, nhiệm vụ và giải pháp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị. Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục chủ động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 123/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị.

2. Giao các Bộ, ngành Trung ương theo trách nhiệm và quyền hạn được giao chủ động:

- Phối hợp với các tỉnh, thành phố trong vùng rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành và quy hoạch sản phẩm, phù hợp với quy hoạch chung của cả nước và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cùng và từng địa phương làm căn cứ cho các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc củng cố, hoàn thiện Ban chỉ đạo phát triển vùng kinh tế trọng điểm để bảo đảm đủ điều kiện và khả năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo được sự phối hợp tốt nhất giữa các địa phương trong vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng, đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện và đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Luật, cơ chế, chính sách tại các Bộ, ngành, địa phương trong vùng.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng có trách nhiệm:

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh, công bố quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn;

- Phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương trong vùng xây dựng và thực hiện các quy hoạch, các công trình dự án để kết nối và khai thác có hiệu quả hạ tầng có tính chất liên vùng;

- Định kỳ hàng năm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và Quyết định số 123/2006/QĐ-TTg, đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC, QHQT, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7845/VPCP-ĐP về việc thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.420

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209