Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7838/VPCP-KTN về chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT 759, tỉnh Bình Phước theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7838/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7838/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT 759, tỉnh Bình Phước theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010, số 117/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010 và số 118/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2010) về chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT 759, tỉnh Bình Phước theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định hình thức đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT 759, tỉnh Bình Phước theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành.

2. Việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 để thực hiện Dự án nêu trên sẽ được xem xét sau khi có chủ trương cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7838/VPCP-KTN về chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT 759, tỉnh Bình Phước theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.076

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168