Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7835/VPCP-KGVX năm 2017 rà soát mục tiêu và khả năng cân đối vốn đầu tư phát hiển từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7835/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 27/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7835/VPCP-KGVX
V/v rà soát mục tiêu và khả năng cân đối vốn đầu tư phát hiển từ NSTW thực hiện CTMT phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5045/BKHĐT-KTDV ngày 22 tháng 6 năm 2017 về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính rà soát tổng thể các mục tiêu cụ thể, làm rõ nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương cho Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6777/VPCP-KGVX ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các
PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
-
Lưu: VT, KGVX (3).đđt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7835/VPCP-KGVX năm 2017 rà soát mục tiêu và khả năng cân đối vốn đầu tư phát hiển từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


477

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9