Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 782/BKHĐT-ĐTNN thực hiện Chỉ thị 1617/CT-TTg về tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 782/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Thế Phương
Ngày ban hành: 20/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 782/BKHĐT-ĐTNN
V/v Thực hiện Chỉ thị 1617/CT-TTg ngày 19/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính; Công Thương; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW.

 

Ngày 19 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1617/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới. Tại Chỉ thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc TW:

- Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được phân công theo thời hạn được giao tại Chỉ thị, đồng thời có báo cáo kết quả triển khai gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài) để theo dõi, tổng hợp.

- Đối với các nhiệm vụ đã hoàn thành trong năm 2011, đề nghị Quý Cơ quan có báo cáo kết quả gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 29/02/2012.

(File mềm báo cáo xin gửi về địa chỉ email: phongchinhsach:fia@gmail.com. Chi tiết xin liên hệ: đ/c Hồ Quốc Anh - Cục Đầu tư nước ngoài, Điện thoại: 0983270888/37343753)

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Các Vụ: Pháp chế, QLKKT; QLQH; Viện CLPT; Cục ĐTNN (P.THTT) (để thực hiện);
- Lưu VT, ĐTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 782/BKHĐT-ĐTNN thực hiện Chỉ thị 1617/CT-TTg về tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.577
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127