Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 781/TTg-QHQT về việc phê duyệt Thỏa thuận khung Việt Nam - Hàn Quốc về việc vay ưu đãi từ Quỹ EDCF thời kỳ 2007-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 781/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 781/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Thỏa thuận khung Việt Nam - Hàn Quốc về việc vay ưu đãi từ Quỹ EDCF thời kỳ 2007-2009

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 3931/TTr-BKH ngày 06 tháng 6 năm 2007 về việc phê duyệt "Thỏa thuận khung giữa hai Chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc về các khoản cho vay ưu đãi từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) của Hàn Quốc cho Việt Nam thời kỳ 2007-2009", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt "Thỏa thuận khung giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn dân Quốc về các khoản cho vay ưu đãi từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) của Hàn Quốc cho Việt Nam thời kỳ 2007-2009"; ủy quyền Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ký Thỏa thuận với đại diện Chính phủ Hàn Quốc.

2. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục pháp lý đối ngoại về việc ủy quyền nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TTgCP, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng, Phó TTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, KG, CN, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (2)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 781/TTg-QHQT về việc phê duyệt Thỏa thuận khung Việt Nam - Hàn Quốc về việc vay ưu đãi từ Quỹ EDCF thời kỳ 2007-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.842
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78