Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7809/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7809/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1456/BXD-KTXD ngày 30 tháng 8 năm 2011 và của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (công văn số 3418/VINACOIMIN-ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2011), ý kiến: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6848/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 13974/BTC-ĐT ngày 19 tháng 10 năm 2011), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3114/LĐTBXH-KHTC ngày 19 tháng 9 năm 2011), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 7325/NHNN-TCKT ngày 20 tháng 9 năm 2011); ý kiến của các cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày 1 tháng 11 năm 2011 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- Ngân hàng NNVN;
- Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg.29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7809/VPCP-KTN ngày 04/11/2011 điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.679

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!